GDPR

SCANVO FÖRETAGEN
Scanvo Lastbil AB, Scanvo Verkstad AB, Scanvo Hyr AB


VÅR BEHANDLING FÖR DEN DATA VI SAMLAR IN OM DIG SOM KUND:
Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Scanvo Lastbil AB, Scanvo Verkstad AB och Scanvo Hyr AB (benämns nedan som Scanvo) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi samlar in direkt från dig och behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Scanvo är också personuppgiftsbidräde åt:
Wasa Kredit AB, Nordic Finance Business Partner AB, Nordea Finans Sverige AB och Swedbank Finans AB vilket innebär att vi förvaltar vissa uppgifter som samlats in för finansiering av fordon. Nordic Truckcenter AB, Langendorf Gmbh och Krismar - detta innebär att vi förvaltar vissa uppgifter som samlats in för varumärken DAF, Krismar och Langendorf Gmbh. Vårt åtagande i det avseendet regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal mellan och berörda företag.

SAMMANFATTNING AV VÅR INFORMATIONSHANTERING:
Laglighet, öppenhet och ändamålsbegränsning
Varje personuppgiftsbehandling som vi utför skall ha en dokumenterad, laglig grund enligt de kriterier som anges i GDPR-lagstiftningen. Vi skall vara öppna mot dig som kund med hur vi behandlar dina uppgifter. Vi skall vara tydliga med i vilket syfte vi samlar in uppgifter från dig och vad vi skall ha dem till. Vi har inte rätt att använda uppgifterna i ett annat syfte än det vi uppgett. Du äger dina uppgifter. Vi lånar dem för att kunna bistå dig som kund på bästa sätt.

Uppgiftsminimering
Vi ska inte samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt eller för ett obestämt framtida behov.

Riktighet
Vi ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att de uppgifter vi har är riktiga och att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas. Om du som kund ser att vi har felaktiga uppgifter om dig är du välkommen att kontakta oss så rättar vi till det.

Lagringsminimering
När uppgifterna inte längre behövs skall de raderas eller avidentifieras. För alla våra personuppgiftsbehandlingar så har vi fastlagda rutiner och tidsfrister för gallring.

Integritet och sekretess
Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Det innebär bland annat att vi styr att endast de personer som behöver uppgiften får del av den. Vår personal har fått signera ett sekretessavtal som gör att du kan känna dig trygg med att vi inte sprider dina uppgifter på annat sätt än det som anges i denna policy. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Ansvar
Som personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde åt våra varumärken samt finansieringsbolag åvilar oss ett stort ansvar. För att säkerställa uppfyllande av våra åtaganden har vi system för registrering av våra behandlingar.

VILKA SYSTEM HAMNAR DINA UPPGIFTER I OM DU KONTAKTAR EN SÄLJARE?

LIME
Lime är Scanvo Lastbil och Scanvo Hyrs CRM-system och det system där vi skapar offerter och ordrar vid fordonsförsäljning och/eller fordonsuthyrning. När du frågar på en offert sparar vi namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, mejladress och adress för att kunna återkoppla till dig och för att kunna ge ett korrekt erbjudande.

Säljaren har också möjlighet att lägga till en fritext som hör till affären och som hjälper oss att uppfylla dina önskemål på bästa sätt. Ett exempel kan vara när du planerar att byta fordon eller om du har särskilda önskemål. För att kunna ge dig ett pris på ditt inbyte sparar vi även registreringsnummer på din tänkta inbytesbil.

Vid ordertecknande/tecknande av hyreskontrakt noterar vi också ditt val av försäkringsbolag och hur du finansierar ditt fordon samt utför identitetskontroll med kopia av körkort, pass eller ID-handling. Utöver att hantera din order kan de uppgifter som lagras i Lime användas för riktad information, inbjudan till events, marknadsföring och erbjudande i tryckt och digital form från Scanvo. Informationen som skickas ut ska vara relevant information gällande bilar, tjänster och events kopplade till ditt nuvarande fordonsinnehav. Du har möjlighet att avböja detta genom att kontakta oss och fylla i dokumentet nedan.

Gallringsrutiner mm regleras i vår Interna Policy.
VISMA
Vid ordertecknande/tecknande av hyreskontrakt hos Scanvo Lastbil/Scanvo Hyr förs de uppgifter som är nödvändiga för att fakturera ditt fordon från Lime till vårt affärssystem Visma för att uppfylla våra åtaganden enligt bokföringslagen.
Systemet lagras i vår egen server.

VILKA SYSTEM HAMNAR DINA UPPGIFTER I OM DU KONTAKT MED SERVICEVERKSTAD?
INFOFLEX
Infoflex är Scanvo Verkstads affärssystem för fordonsbranschen, där vi skapar arbetsordrar och reservdelsordrar samt fakturerar. När du gör ett köp hos oss så lagrar vi ditt namn, din adress, din mejladress och ditt telefonnummer för att kunna ta kontakt med dig. Om köp/ärende gäller arbete på ett specifikt fordon så sparar vi även registreringsnummer, mätarställning och din kundanmärkning (vad du meddelat oss att du vill ha hjälp med). Detta gör vi för att kunna serva eller reparera ditt fordon enligt tillverkarens anvisningar.

Om du är en enskild firma eller företräder en juridisk person och vill att vi skall fakturera dig så lagrar vi även din firmas organisationsnummer. Om du vill ha kredit hos oss har vi en policy att alltid göra en kreditprövning. Du får skriftligen samtycka till detta. Efter samtycke lägger vi in en kreditlimit i Infoflex.
Gallringsrutiner mm regleras i vår Interna Policy.
Systemet lagras i vår egen server.

FORDONSKADA
Vid fordonskada anmäler du som kund själv skadan till ditt försäkringsbolag. Du erhåller skadenummer från försäkringsbolaget. Du som kund bokar tid hos oss för att åtgärda skadan. Vi lagrar namn, adress, mejladress och telefonnummer i systemet för att kunna ta kontakt. Därutöver lagrar vi din bils registreringsnummer, beskrivning av skadehändelse, bild på skadan, ditt försäkringsbolag och skadenummer. Därefter fakturerar vi enligt försäkringsbolagets krav och eventuell självrisk samt moms till kund.

VILKA SYSTEM HAMNAR DINA UPPGIFTER I, I FORM AV LEVERANTÖR?
VISMA
I vårt (Scanvo) redovisningssystem Visma sparar vi följande uppgifter om dig som leverantör: Namn, personnummer/organisationsnummer, bankgironummer/bankuppgifter, momsregistreringsnummer, kontaktperson, telefonnummer. Dessa uppgifter samlas in för att vi skall kunna kontakta företaget samt kunna betala fakturor.
Vi sparar givetvis även inkommande och utgående fakturor i sju år i enlighet med bokföringslagen. Dessa system är behörighetsstyrda hos oss.
Gallringsrutiner mm regleras i vår Interna Policy.

INFOFLEX
Scanvo Verkstad sparar endast namn och telefonnummer till leverantör. Detta för att kunna lägga upp artiklar i lagerhanteringen. Systemen lagras i vår egen server.

VILKA SYSTEM HAMNAR DINA UPPGIFTER I OM DU MEJLAR OSS ELLER FYLLER I ETT FORMULÄR PÅ VÅR HEMSIDA?
Alla former av mejl som du skickar till oss sparas hos mottagaren, och kan även komma att vidarebefordras internt för att du skall få rätt hjälp med ditt ärende. Samma sak gäller om du använder ett kontaktformulär via vår webbsida. I fallet med formuläret skapas ett mejl som går till rätt mottagare hos oss.

Vår policy är att varje medarbetare har rätt att spara mejl, men också att radera dem så snart ärendet är avklarat. Våra medarbetare är informerade om att personuppgifter i mejl ska rensas ut när de inte längre behövs, dock finns ingen bortre tidsgräns för hur länge man får spara mejl.

Jobbansökningar raderas efter tillsatt tjänst om vi inte ber dig om att få spara dem.

Vi sprider inte känsliga uppgifter till andra personer än de som behöver informationen för att hjälpa dig med ditt ärende. Detta är reglerat genom vår interna personuppgiftspolicy.
Om du är angelägen om att ditt mejl inte sprids inom vår organisation ber vi dig vara extra tydlig med detta för att underlätta för oss att uppfylla ditt önskemål.

Informationen lagras på vår egen server.

COOKIES
Vår hemsida använder cookies för att ge dig en bra upplevelse av vår webbplats.

GOOGLE ANALYTICS
Vår hemsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder hemsidan. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. I händelse av aktivering av IP-anonymisering kommer Google att trunkera/anonymisera den sista oktetten av IP-adressen för EU:s medlemsstater såväl som för andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till och förkortas av Googles servrar i USA. På uppdrag av webbplatsleverantören kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsleverantören. Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan data som innehas av Google. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som finns tillgänglig under
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv

BILDER PÅ HEMSIDAN OCH PUBLICERING PÅ SOCIALA MEDIER
Vi är varsamma när vi publicerar bilder på individer på webbsidan eller sociala medier. Vår policy är att inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen.
Vi tar ofta bilder och i vissa fall filmsekvenser vid de events som vi anordnar. Dessa kan komma att publiceras på vår hemsida och/eller våra kanaler i sociala medier utan samtycke från alla som syns på bilden.
Om du vill delta vid ett event men inte vill bli fotograferad ber vi dig meddela detta i samband med anmälan eller vid eventet så skall vi respektera ditt önskemål.

Vår tanke när vi väljer att publicera en bild är att den skall fylla ett syfte och inte skall upplevas kränkande eller utpekande för någon individ eller grupp. Om du trots detta anser att vi gjort en publicering av en bild eller ett inlägg som identifierar dig personligen och som du inte känner dig bekväm med så vill vi att du meddelar oss genom att fylla i dokumentet nedan och skicka till oss, så tar vi bort bilden såväl externt som internt skyndsamt.

Vi kan komma att publicera bilder på vår webbsida:
http://www.scanvo.se
eller på företagets sidor på sociala medier:
http://www.facebook.com/Scanvo
https://www.instagram.com/scanvo
https://www.linkedin.com/company/scanvo

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL
Du har givetvis rätt att lämna de uppgifter du vill. Du är i din fulla rätt att avböja att lämna uppgifter som du inte känner dig bekväm med att lämna. Tänk dock på att vissa val kan begränsa vår förmåga att hjälpa dig på bästa sätt. Vi frågar inte om uppgifter om vi inte behöver dem.
Du har rätt att bli informerad om de personuppgiftsbehandlingar som vi utför.

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi lagrar om dig, och portera ut dem. Denna rätt kan du utöva kostnadsfritt en gång per år. Om du vill få reda på vilka uppgifter vi lagrar om dig, använder du nedanstående dokument.

Du har rätt att få fel korrigerade om du meddelar oss dessa via nedanstående dokument. Du har i vissa fall rätt att bli glömd (få raderat alla uppgifter), om inte annan lagstiftning eller avtal finns som begränsar dina rättigheter. Exempel på situationer när du inte har rätt att bli glömd är om du har ett bindande avtal med oss eller om annan lagstiftning kräver att vi skall lagra vissa uppgifter. Skicka din begäran genom att fylla i nedanstående dokument och skicka till oss så sker en prövning i det enskilda fallet.

VILLKOR
Om du godkänner vår Policy för Personuppgiftsbehandling, behöver du inte göra något, men om du vill bli borttagen ur vårt kundregister, så fyll omgående i dokumentet CONTACT FORM FOR PERSONAL DATA, med texten ”NEJ TACK”.

CONTACT_FORM_FOR_PERSONAL_DATA.xlsx